Pasifik Makina
Çimento Sektörü'ne yönelik makina ve ekipmanlar. Pnömatik Nakil Sistemleri, Bağlantı Elemanları, Hava Kompresörleri ve Kimyasallar.

Atık Isı Geri Kazanımı

WHR - Waste Heat Recovery System

0

Başta çimento sektörü olmak üzere, demir-çelik ve cam sanayi gibi, ısıtmanın yoğunlukla söz konusu olduğu imalat sanayiinde, üretilen ısının belli bir bölümü, imalat için kullanılabilmektedir. Kalan bölüm ise, değişik yollarla ve çoğunlukla da baca gazları vasıtasıyla atılmaktadır.

WHR sistemi ile atmosfere atılan bu sıcak gazlar kullanılmak suretiyle elektrik enerjisi üretimi mümkün olmaktadır. Böylece, hem doğaya atılan ısı kullanılarak elektrik üretilip ekonomik fayda temin edilmekte hem de çevre duyarlılığı açısından önemli katkı sağlanmaktadır.

WHR sisteminde, ‘’Klasik Buhar’’ teknolojisi ile ısıl değeri yüksek olan atık gazın enerjisinden faydalanmak mümkün olur ve “Buhar Kazanlarında” buhar üretilir. Daha sonra bu buhar, türbine gönderilir ve “Jeneratör” yardımı ile elektrik enerjisi elde edilir. Türbin çıkışından elde edilen su soğutularak yeniden kullanılmak üzere kimyasal arıtma ünitesine gönderilir.

Çimento endüstrisinde, klinker üretim sürecindeki yüksek ısıl prosesten kaynaklı gaz çıkış sıcaklığı, teknolojik yapılarına göre farklılaşmakla beraber ön ısıtıcı sonrasında 280  – 350 °C arasında, klinker soğutma çıkışında da 250 – 300°C arasında değişen ve klinker üretim kapasitesine bağlı olarak artan debilerdeki atık sıcak gazlar, yüksek ısıl işlemdeki üretim sürecinde tekrar kullanılmadığından direkt olarak atmosfere atılmaktadır.

Klinker üretim prosesinde atıl olan bu sıcaklıktaki gazlar, klasik buhar teknolojisine dayalı elektrik enerjisi üretimi için önemli bir ısı kaynağı olmasından ötürü değerlendirilebilmektedir. Klinker üretim sürecinde her bir döner fırın prosesinde biri ön ısıtıcı kulesi diğeri de klinker soğutma ünitesi olmak üzere 2 ayrı noktadan atık sıcak gazların mevcut olması nedeniyle, buhar kazanları prosesin bu noktalarına konularak sıcak gaz yönlendirmeleri yapılmıştır.

WHR sistemlerinin kullanımını şu yararları sağlar:

  • Fosil yakıt kaynaklı enerji tüketiminin azaltılması
  • Sektörel enerji yoğunluğunun düşmesine katkı
  • Enerji maliyetlerinde azalma ve artan karlılık
  • Enerji fiyatlarındaki artış riskinin azaltılması
  • Elektrik arz güvenilirliğinin arttırılması
  • Çevre imajının güçlendirilmesi
  • CO2 emisyonlarının azaltılması ve CO2 ticareti için fırsat yaratılması